abertis-fotografia-ingenieria-obras-tunel-ap7-xeresa-gandia-david-zarzoso-01

abertis-fotografia-ingenieria-obras-tunel-ap7-xeresa-gandia-david-zarzoso-02

abertis-fotografia-ingenieria-obras-tunel-ap7-xeresa-gandia-david-zarzoso-10
abertis-fotografia-ingenieria-obras-tunel-ap7-xeresa-gandia-david-zarzoso-00

abertis-fotografia-ingenieria-obras-tunel-ap7-xeresa-gandia-david-zarzoso-08

 

abertis-fotografia-ingenieria-obras-tunel-ap7-xeresa-gandia-david-zarzoso-05

abertis-fotografia-ingenieria-obras-tunel-ap7-xeresa-gandia-david-zarzoso-06

abertis-fotografia-ingenieria-obras-tunel-ap7-xeresa-gandia-david-zarzoso-04

 

abertis-fotografia-ingenieria-obras-tunel-ap7-xeresa-gandia-david-zarzoso-11

abertis-fotografia-ingenieria-obras-tunel-ap7-xeresa-gandia-david-zarzoso-12

abertis-fotografia-ingenieria-obras-tunel-ap7-xeresa-gandia-david-zarzoso-14

abertis-fotografia-ingenieria-obras-tunel-ap7-xeresa-gandia-david-zarzoso-17

abertis-fotografia-ingenieria-obras-tunel-ap7-xeresa-gandia-david-zarzoso-16

abertis-fotografia-ingenieria-obras-tunel-ap7-xeresa-gandia-david-zarzoso-18
abertis-fotografia-ingenieria-obras-tunel-ap7-xeresa-gandia-david-zarzoso-19
Encargo realizado para ABERTIS. Xeresa (Valencia), 2016.